Centrum pro rodinu
Jitřenka Hranice

736239179
cprhranice@ado.cz

Náš tým

 

Majka3 Mgr. Marie Kaňovská - pastorační asistentka, vedoucí děkanátní pobočky a předsedkyně neziskové organizace Centrum pro rodinu Jitřenka .z.s. Manželka a matka čtyř dětí. Absolventka teologické fakulty, obor Křesťanská výchova. Lektorka Kursu efektivního rodičovství a besed ve školách

Absolventka těchto akreditovaných kursů a seminářů:

  • Kurs pro vedoucí skupinových setkání osamělých rodičů a neúplných rodin 
  • Kurs přirozeného plánování rodičovství 
  • Kurs Škola osobního života - Výchova ke zdravé integraci sexuality 
  • Kurz Rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí

...a dalších kursů a seminářů, týkajících se práce s rodinami a výchovy dětí a mládeže.

 

Lenka 1 Lenka Pchálková - pastorační asistentka. Manželka, matka čtyř dětí, absolventka SUPŠ Uherské Hradiště, obor propagační výtvarnictví. Lektorka tvořivých a tanečních programů, lektorka besed ve školách

Absolventka těchto akreditovaných kursů a seminářů:

  • Etické otázky každého dne - vzdělávací program akreditovaný MŠMT
  • Kurs Škola osobního života - Výchova ke zdravé integraci sexuality 
  • Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách u dětí a mládeže
  • Prevence rizikového sexuálního chování
  • Sociální práce s rodinou a dětmi v zařízeních typu MC, RC, KCR apod. 

...a dalších školení a seminářů, týkající se práce s rodinou a výchovy dětí a mládeže.

 

Helena Zábranská - účetní neziskové organizace. Manželka a matka šesti dětí. Absolventka střední ekonomické školy. Pracuje částečně jako dobrovolník a částečně jako zaměstnanec neziskové organizace.

 

Ing.Dagmar Svobodová - programová asistentka. Manželka a matka dvou dětí. Absolventka vysoké školy.VŠCHT v Praze a kursu Webmaster na VŠLG v Přerově.Podílí se na přípravách a zajišťování programů a spravuje webové stránky organizace. Pracuje částečně jako dobrovolník a částečně jako zaměstnanec neziskové organizace.

K našemu týmu patří také mnoho dobrovolníků, kteří nám pomáhají zejména na větších akcích. Chcete-li se stát jedním z nich, kontaktujte nás :-)

2019 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprhranice@ado.cz