Centrum pro rodinu
Jitřenka Hranice

736239179
cprhranice@ado.cz

Poutě

Každý rok 8. května (není-li tento den zrovna neděle, to se pouť přesouvá na sobotu) vyrážíme na pěší pouť za rodiny spolu s děkanátem Přerov. Cílem je bazilika P. Marie na Svatém Hostýně, kde je za naše rodiny sloužena mše svatá. Na konci prázdnin se také společně scházíme na Arcidiecétní pouti rodin a učitelů na Svatém Hostýně.

Noční procesí na sv. Hostýn

Zveme vás na 7. Noční modlitební eucharistické procesí za ochranu manželství, rodiny a nenarozeného života, proti ratifikaci Istanbulské úmluvy a šíření gender ideologie v naši zemi, které se bude konat z 12. na 13. října v Bystřici pod Hostýnem.

Číst dál...

Poutě

Kam s námi na pouť

Číst dál...

2019 © Copyright | Všechna práva vyhrazena | Tvorba: GLIPS | Login | Administrace | cprhranice@ado.cz